Lezing en presentatie voor docenten GLTC

De jaarlijkse studiemiddag van educatieve uitgeverij Hermaion is tevens de start van de Week van de Klassieken. U kunt een lezing, een vraaggesprek en een interactieve presentatie bijwonen. Alle drie gaan ze over de thema’s van het Centraal Examen Grieks en Latijn in 2025. De middag wordt afgesloten met een borrel.

  • datum: donderdag 4 april 2024
  • tijd: 14.00 – 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
  • locatie: Leemanszaal, Rijksmuseum van Oudheden (deze middag wordt niet online uitgezonden)
  • kosten: gratis
  • aanmelden: via een e-mail aan (vermeld uw naam, school en namen van collega’s die meegaan)
  • organisatie: Uitgeverij Hermaion

De studiemiddag van Hermaion wordt gehouden in het kader van de Week van de Klassieken (4 t/m 14 april 2024).

Programma

14.00 uur: lezing dr. Hans Smolenaars

Vergilius: de toekomst voltooid

In deze lezing behandelt voormalig UvA-hoofddocent Hans Smolenaars de tekst en interpretatie van enkele passages uit het pensum, als aanvulling en ondersteuning bij de lectuur van het pensum Vergilius. Aan de orde komen onder andere de (in)directe overlevering van de tekst, de intertekstuele verwijzingen naar – vooral – Homerus en Lucretius, en externe gegevens, zoals Pausanias’ verslag over zijn bezoek aan de schilderingen van Polygnotus in Delphi.

14.45 uur: Ton Jansen in vraaggesprek met Hans Smolenaars

Van Aeneas naar Augustus

Ton Jansen (auteur van de eindexamenbundel Latijn Van Aeneas naar Augustus) en Hans Smolenaars gaan in discussie over de bevindingen en de hiermee samenhangende interpretaties in Smolenaars Vergilius: De Toekomst Voltooid.

15.15 uur: pauze

15.45 uur: interactieve presentatie Internationaal Theater Amsterdam (ITA)

Waarin lijk jij op Antigone?

ITA geeft een interactieve presentatie van de workshop Antigone. Het wordt een presentatie waarin u veel inspiratie kan opdoen voor gesprekken in de klas. Antigone is een theatrale rondleiding én workshop in één, rondom de vraag: waarvoor kom jij in opstand? Aan de hand van het verhaal van Antigone onderzoeken leerlingen de geschiedenis van verhalen, elementen om verhalen te vertellen, de kracht van complexiteit in een verhaal én welk verhaal zij nu belangrijk vinden om te vertellen. Centrale vragen zijn: Waar gaat het verhaal van Antigone voor jou het meeste over: macht, liefde, idealisme? Waarin lijk jij op Antigone?

Overige activiteiten Week van de Klassieken

Tijdens de Week van de Klassieken zijn van 4 t/m 14 april 2024 tien dagen lang verschillende activiteiten in het Rijksmuseum van Oudheden.

Informatie over het programma van andere musea vind je op de website Weekvandeklassieken.nl

Studiemiddag Hermaion