Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Aeneas

Aeneas (Aineias in het Grieks) was de zoon van de Griekse liefdesgodin Aphrodite en de Trojaan Anchises. Op Hektorna was hij de belangrijkste Trojaanse strijder in de Trojaanse oorlog. In de gevechten tegen de Grieken werd hij verschillende keren beschermd door de goden Aphrodite, Apollo en Poseidon, wanneer hij in de problemen kwam.

Na de inname van Troje vluchtte Aeneas met zijn familie weg uit de brandende stad. Hij droeg zijn vader Anchises op zijn rug en hield zijn zoontje Askanios aan de hand. Zijn vrouw Kreousa raakte hij echter in de chaos van de verwoeste stad kwijt. Samen met zijn vader, zoontje en een groep vrienden begon hij een lange zeereis naar Itali. Er was hem namelijk voorspeld dat hij koning van de Trojanen zou worden en dat hij een stad zou stichten in Itali. De ‘laren’ en de ‘penaten’, de stadsgoden van Troje, had hij ook weten te redden en die nam hij met zich mee.

De Romeinse schrijver Vergilius heeft in zijn dichtwerk de ‘Aeneis’ uitgebreid beschreven welke gevaren Aeneas op zijn reis naar Itali allemaal doorstond. Hij werd namelijk voortdurend tegengewerkt door Hera, de echtgenote van de oppergod Zeus, aangezien zij een grote hekel had aan alle Trojanen. Voordat Aeneas Itali bereikte, kwam hij onder andere aan in het pas gestichte Carthago, waar hij een liefdesrelatie kreeg met koningin Dido. De goden herinnerden hem er echter aan dat hij weer verder moest naar Itali. Zijn vertrek brak Didos hart en ze pleegde zelfmoord door zichzelf op een brandstapel te werpen.

Aangekomen in Itali waren de problemen en avonturen nog niet voorbij. In Cumae, in de buurt van Napels, gingen Aeneas en zijn vrienden aan land om daar de Sibylle van Cumae, de priesteres van Apollo, te raadplegen. Samen met haar daalde Aeneas af in de onderwereld om daar zijn inmiddels overleden vader Anchises om raad te vragen. Die bevestigde dat Aeneas in Itali de grondslag moest leggen voor een rijk met een grootse toekomst, het latere Romeinse rijk.

Daarna kwam Aeneas aan bij de monding van de Tiber. Aan de hand van tekens herkende hij deze plaats als de plek waar hij zijn stad moest stichten. Het gebied behoorde tot het rijk van de Latijnen, geleid door koning Latinus. Hem was voorspeld dat zijn dochter Lavinia moest trouwen met een vreemdeling, Aeneas dus. Aeneas had echter een concurrent, Turnus, de koning van de naburige stam van de Rutulii, die ook met Lavinia wilde trouwen. Het kwam tot een oorlog tussen de Rutilii en de Trojanen, waarbij de Trojanen hulp kregen van Euandros, een andere plaatselijke koning. Uiteindelijk doodde Aeneas Turnus in een tweegevecht.

Hier eindigt het verhaal van Vergilius, maar het vervolg is wel beschreven door andere schrijvers. Aeneas trouwde met Lavinia. Zijn zoon Askanios stichtte het stadje Alba Longa. Later stichtten Romulus en Remus, afstammelingen van Aeneas en Lavinia, vanuit Alba Longa de stad Rome, die uitgroeide tot het Romeinse wereldrijk.

Het epische gedicht van Vergilius was bedoeld om een directe lijn vast te stellen tussen de oude Trojanen en het Romeinse volk, en meer in het bijzonder de Romeinse keizers. De Latijnse naam van Askanios was namelijk Iulus. De Romeinse keizersfamilie van de Iulii claimde dat zij van hem afstamde en dus via hem uiteindelijk van Aphrodite en haar vader Zeus. Als afstammelingen van de oppergod zouden de Romeinse keizers recht hebben op hun hoge machtspositie.

Grieken | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: